Saturday, May 24, 2008

JENIS-JENIS MASALAH PENDENGARAN

JENIS-JENIS MASALAH PENDENGARAN

ON SET :
(a) “Prelingual Deafness”
Masalah pendengaran yang wujud semasa bayi dilahirkan atau wujud sebelum kanak-kanak itu belajar bercakap.
program intervensi awal, alat-alat dan kurikulum khas.
(b) “Postlingual Deafness”
Masalah pendengaran wujud selepas belajar bercakap menguasai bahasa keperluan pendidikan berbeza.Tumpuan pada perawalan suara dan penggunaan bahasa

BAHAGIAN TELINGA :

(a) “Sensorineural Deafness”
Disebabkan kecederaan pada ‘bahagian dalam’ telinga pada saraf ke otak.
(b) “Conductive Deafness”
Disebabkan kecederaan pada bahagian luar atau tengah telinga (onter – middle ear).
(c) “Congenitally Deaf”
Hilang pendengaran sejak lahir.
(d) “Adventitoucly Deaf”
Hilang pendengaran selepas dilahir (acquired deafness at some time after birth)

No comments:

Post a Comment